הודעה ללקוחות סניפי מרכז הנגב וטבריה
+ -

לקוחות יקרים,

הרינו להודיעכם כי:
מתאריך ה-15/08/2017 שירותי הקופה בסניף מרכז הנגב 117 יינתנו באמצעות תחליפי תור ומכשירים אוטומטים בלבד.
מתאריך ה-20/08/2017 שירותי הקופה בסניף טבריה 246 יינתנו באמצעות תחליפי תור ומכשירים אוטומטים בלבד.
מתאריך ה- 12/09/2017 שירותי הקופה בסניף עפולה 245 יינתנו באמצעות תחליפי תור ומכשירים אוטומטים בלבד.

להלן פירוט תחליפי השירות השונים:
משיכת מזומן - באמצעות מכשיר בנקט.
הפקדת שיקים - בתיבת שירות באמצעות מעטפה ייעודית ובמכשיר העדכן.
הפקדת מזומן - בתיבת שירות באמצעות מעטפה ייעודית
תשלומי שוברים - באתר הבנק ובסניף על ידי חיוב חשבון

לסיוע והדרכה בביצוע הפעולות ניתן לפנות לבנקאי הסניף.

בברכה, בנק יהב