הטבות לעובדי המגזר הציבורי
+ -

שירותי בנקאות ייחודיים לעובדי גופים ציבוריים שלהם הסכם עם בנק יהב:


בנק יהב מתמחה בניהול מערך שירותים בנקאיים לציבור השכירים מכלל המגזרים במשק, והינו בעל ניסיון ומוניטין רב במתן שירותי בנקאות ללקוחות אלה.

על קהל לקוחותינו נמנים עובדים שכירים מכלל המגזרים, הנהנים מתנאים ייחודיים ומעמלות נמוכות מהנהוג במערך הבנקאות.

ניהול חשבונותיך ביהב חוסך לך מאות שקלים בשנה, בשל העמלות הנמוכות והריביות המועדפות באשראי, בפיקדונות ובחסכונות.

בבנק יהב עומדים לרשותך תנאים ייחודיים בתחומי הפעילות הבנקאית:

  • הטבות בניהול חשבון עו"ש משכורת ביהב
  • מגוון שירותי אשראי בריביות ובתנאים ללא תחרות
  • מסגרת אשראי בעו"ש בריבית אטרקטיבית
  • שירותי ניירות ערך, חסכונות ומטבע חוץ
  • שירותים בנקאיים נוספים
  • הלוואות כנגד פיקדון המעסיק

*אישור ההלוואות מותנה בניהול חשבון עו"ש בבנק יהב. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.