הטבות לעובדי מדינה
+ -

מצ"ב פירוט ההטבות לעובדי מדינה אשר פותחים חשבון עו"ש בבנק יהב ונהנים מתנאים אטרקטיביים במיוחד.

פטור מעמלה בגין פעולות המבוצעות בערוצים ישירים כולל:

חלק מן ההטבות לעובדי מדינה בבנק יהב הינן זיכוי חשבון באמצעות מסלקה, פטור מחיוב בכרטיסי אשראי, פטור מהפקדת מזומן, פטור ממשיכת מזומן במכשיר אוטומטי, פטור מהעברה/הפקדה לחשבון אחר, פטור מתשלום שובר, פטור משאילתת מידע, פטור מהפקדת שיק, פטור ממשיכת שיק, פטור מהוראת קבע, פטור מחיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון, פטור מעמלת מינימום.

פטור מעמלת פקיד בגין פעולות המבוצעות על ידי פקיד כולל:

בנוסף לזאת, לקוחות שיבחרו לנצל את ההטבות לעובדי מדינה בבנק יהב ייהנו גם מפטור מהפקדת מזומן (עד 10,000 ש"ח), פטור ממשיכת מזומן (עד 10,000 ש"ח), פטור מהפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח, פטור מהעברה/הפקדה לחשבון אחר, פטור מהפקדת שיק (עד 10,000 ש"ח), פטור ממשיכת שיק, פטור מתשלום שובר בדלפק (עד 10,000 ש"ח), פטור מעמלת מינימום.

בנוסף, עוד מגוון הטבות לעובדי מדינה:

  • פטור מדמי הקצאת אשראי
  • פנקסי שיקים - חינם
  • כרטיס אשראי אחד לכל שותף בחשבון - חינם
  • מסגרת אשראי - בריבית מועדפת
  • השקעות, שירות מט"ח וניירות ערך - בעמלות מופחתות

בנוסף, מגוון הלוואות לכל מטרה בריבית יהב-

  • הלוואה רגילה בעל חשבון - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה משלימה לבעל חשבון - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה רגילה - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
  • הלוואה משלימה רגילה - עד 5,000 ₪ בריבית יהבעוד הטבות לעובדי מדינה בבנק יהב- לחוסכים ביהב לדיור או ביהב לדירה תינתן הלוואה עד 150,000 ₪ בריבית "פריים" פלוס 0.9% עד 15 שנה*

לפירוט תנאי ניהול חשבון עו"ש לעובדי מדינה לחץ כאן.

לפירוט הלוואות לעובדי מדינה מפיקדון מעסיק לחץ כאן.

כל אלו ועוד הטבות לעובדי מדינה מחכים לכם, כמו תמיד, בכל אחד מסניפי בנק יהב ובמוקד "יהב ישיר" בטלפון 2616*.


*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.