הלוואה בקליק
+ -


הגשת בקשה באופן מהיר וקל באמצעות אפליקציית בקשות ליהב או באתרמתן האשראי, שיעור הריבית הבטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דוח אשראי

וביצוע חיווי אשראי, הוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב

בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באמצעות אפליקציית בקשות ליהב