הלוואה לעובדים הסוציאליים
+ -

לקוחות יקרים,

הרינו להודיעכם כי בעקבות משבר הקורונה ורצון הבנק להירתם לסייע לעובדים הסוציאליים, אנו יוצאים בהלוואה חדשה לטובת לקוחות הבנק המועסקים כעובדים סוציאליים
 
תנאי ההלוואה
  • סכום ההלוואה – עד 6,000 ₪.
  • תקופת ההלוואה - עד 24 חודשים
  • ריבית ההלוואה - P-0.7%  .
  • מסלול - שפיצר בלבד
  • תוקף – עד ה 31.8

*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.