עמלת הקצאת אשראי
+ -

 בבנק יהב לא משלמים עמלת הקצאת אשראי!
 
לקוחות הבנק בעלי חשבונות עו"ש משכורת עם מסגרת אשראי *   
                   
לא משלמים עמלת הקצאת אשראי בגין קיום מסגרת אשראי בחשבונם.           
 
מהי עמלת הקצאת אשראי?

למרבית הלקוחות קיימת מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב.

גובה המסגרת נקבע בין הבנק ובין הלקוח ומאפשר ללקוח למשוך

סכומי כסף עד לתקרת המסגרת שנקבעה.

בגין הקצאת מסגרת זו הבנק רשאי לגבות עמלה רבעונית קבועה.

אנחנו בבנק יהב לא גובים עמלה זו בחשבונות פרטיים
 
* חשבונות מסוג יחיד

מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.