הלוואות ישירות במענה הקולי
+ -

הלוואה בדקה – ללא טפסים, ללא ערבים, ללא המתנה בתור

להלוואה טלפונית בשירות עצמי חייג 2616 * או 02-5009911

 1. הקש תעודת זהות ובסיום #
 2. הקש קוד סודי ובסיום #
 3. הקש שלוחה 2 להלוואות
 4. הקש 1 לביצוע הלוואות
 5. הקש מספר חשבון עו"ש ביהב ובסיום #
 6. לבדיקת זכאות הקש 1 לביצוע הלוואה הקש 2
 7. בחר את סוג ההלוואה
 8. הקש קוד סודי ובסיום #
 9. הקש את סכום ההלוואה המבוקש ובסיום #
 10. ניתן לבחור את מספר התשלומים המבוקש או את סכום התשלום החודשי ובסיום #
 11. אישור סופי


*סכום ההלוואה כפוף לניצול הזכאות האישית להלוואות בערוצים הישירים. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.