הלוואות לשכירים
+ -פותחי חשבון עו"ש ומעבירי משכורת  


ניתן לבחור הלוואה אחת מבין 3 אפשרויות
: 1.עד 30,000 ש"ח למשך 36 חודשים, בריבית פריים +0% 2.עד 100,000 ש"ח למשך 144 חודשים, בריבית פריים +1%


 


 3.עד 150,000 ש"ח למשך 180חודשים, בריבית פריים +1.5%שכירים המנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב
 


זכאים להלוואות לכל מטרה בריביות אטרקטיביות* ובמגוון מסלולים ואפשרויות:

  • דחיית תשלום קרן ההלוואה עד שנה.
  • איחוד הלוואות והקטנת התשלום החודשי.
  • פריסת תשלומים נוחה עד 20 שנה.
  • ביצוע הלוואות בערוצים הישירים באמצעות הטלפון לזכאים.

*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.