הלוואות לשכירים
+ -

שכירים המנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב, זכאים להלוואות לשכירים בריביות אטרקטיביות* וזאת בנוסף לתנאי ניהול חשבון העו"ש המצוינים -

מגוון הלוואות לשכירים לכל מטרה בריביות אטרקטיביות

הלוואה לשכירים לרכישת רכב בתנאים אטרקטיביים במיוחד –

  • מימון של עד 100% מערך הרכב
  • ריבית אטרקטיבית
  • פירעון ההלוואה עד 84 חודש

בנוסף, לקוחות בנק יהב נהנים ממסגרת אשראי גבוהה בריביות מצוינות ומפטור מדמי הקצאת אשראי במסגרת ההלוואות לשכירים שמציע בנק יהב.


*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.