הלוואות לשכירים
+ -פותחי חשבון עו"ש ומעבירי משכורת  


ניתן לבחור הלוואה אחת מבין 3 אפשרויות
:


 1.עד 30,000 ש"ח למשך 36 חודשים, בריבית פריים +0%

 2.עד 100,000 ש"ח למשך 144 חודשים, בריבית פריים +1%

 
 3.עד 150,000 ש"ח למשך 180חודשים, בריבית פריים +1.5%
שכירים המנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב 


זכאים להלוואות לכל מטרה בריביות אטרקטיביות* ובמגוון מסלולים ואפשרויות:

  • דחיית תשלום קרן ההלוואה עד שנה.

  • איחוד הלוואות והקטנת התשלום החודשי. 

  • פריסת תשלומים נוחה עד 20 שנה.

  • ביצוע הלוואות בערוצים הישירים באמצעות הטלפון לזכאים.

*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.