הלוואות לשכירים
+ -פותחי חשבון עו"ש ומעבירי משכורת  


הלוואה עד 100,000 ש"ח ובריבית מצויינת של פריים + 1%, ולפריסה של 144 חודשים.שכירים המנהלים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב 


זכאים להלוואות לכל מטרה בריביות אטרקטיביות* ובמגוון מסלולים ואפשרויות:

  • דחיית תשלום קרן ההלוואה עד שנה.
  • איחוד הלוואות והקטנת התשלום החודשי.
  • פריסת תשלומים נוחה עד 20 שנה.
  • ביצוע הלוואות בערוצים הישירים באמצעות הטלפון לזכאים.

*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.