הלוואות מוזלות לעובדי המדינה \\ למנהלי חשבון משכורת בבנק יהב
+ -


הלוואת בונוס לכל מטרה


 • עובדי מדינה שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות בריבית יהב , זכאים ל"הלוואת בונוס לכל מטרה".
 • הלוואה עד 150,000 ש"ח בריבית פריים + 2.9% ובפריסה של עד 15 שנים.הלוואת ג'מבו לכל מטרה • לחוסכים בחסכון יהב לדיור או יהב לדירה תינתן הלוואה עד 150,000 ₪ בריבית "פריים" פלוס 0.9% עד 15 שנה כנגד שיעבוד החיסכון ועד פי 1.5 מסכום החיסכון.


הלוואות לעובדי מדינה בריביות מוזלות


 • הלוואה רגילה לבעל חשבון - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה משלימה לבעל חשבון (בתקופות החגים) - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה רגילה - עד 10,000 ₪ בריבית יהב
 • הלוואה משלימה רגילה (בתקופות החגים) - עד 5,000 ₪ בריבית יהב
 • מיוחד לעובדי מדינה שאינם מנצלים את זכאותם להלוואות כלליות בריבית יהב, זכאים ל"הלוואת בונוס לכל מטרה" מוגדלת בריבית בנקאית
 •  מסגרת אשראי בחשבון העו"ש -  עד 10,000 ש"ח בריבית יהב 


 • חדש!
 •  הלוואת "יהב בשבילך" - עד 10,000 ש"ח בריבית "פריים" + 0%
 •  הלוואת "יהב בשבילך" משלימה (בתקופות החגים)-עד 5,000ש"ח בריבית "פריים"+ 0%כל אלו ועוד מחכים לכם, כמו תמיד, בכל אחד מסניפי בנק יהב ובמוקד "יהב ישיר" בטלפון 2616* לפרטים אודות הלוואות לעובדי מדינה.


*מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.