המרת מט"ח בדיגיטל
+ -


שירות המרת מט"ח באתר הבנק ובאפליקציה מאפשר להמיר מט"ח במספר צעדים קלים ומהירים מבלי להגיע לסניף ולחסוך זמן יקר.
השירות מאפשר לבצע המרת מט"ח בין מטבעות שונים בקלות ובמהירות בהתאם ליתרה בחשבון.

המרת מט"ח באתר האינטרנט :
ניתן להגיע דרך לשונית מט"ח או דרך קיצורי הדרך בדף הבית .

המרת מט"ח באפליקציית "ניהול חשבון" :
ניתן להגיע דרך התפריט המהיר לביצוע פעולות או דרך התפריט הראשי בבחירה על מטבע חוץ.