העברת זה"ב IBAN \\ זיכויים והעברות בזמן אמת
+ -

העברת זה"ב/ זיכויים והעברות בזמן אמת

העברת זה"ב הינה סופית ואיננה ניתנת לביטול, ומשתקפת בזמן אמת, הן בחשבון הזכאי (המוטב) והן בחשבון החייב.
מערכת זה"ב משמשת להעברות כספים בין הבנקים בארץ וכן להעברות כספים בש"ח לבנקים או מבנקים בחו"ל. כל העברת כספים בש"ח לבנק מקומי אחר בסכום של 1 מיליון ₪ ומעלה, חייבת להתבצע באמצעות מערכת זה"ב. סכומים הנמוכים מ- 1 מיליון ₪, ניתן להעביר גם במערכת מס"ב בה הלקוח אינו רואה את הפעולה באופן מידי אלא למחרת עם ערך של יום ביצוע הפעולה.
 

העברת הכספים במערכת זה"ב מתבצעת באמצעות מספר זה"ב (IBAN)

מספר זה"ב (IBAN) מורכב מ-23 תווים, הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון של הלקוח, וכן את קוד המדינה וספרת הביקורת. באפשרותך להפיק מספר זה"ב – IBAN לחשבונך ביהב בדרכים הבאות: באינטרנט (לשונית חשבון עו"ש – העברת כספים – מספר זה"ב IBAN), במכשירי העדכן, במכונות להפקדת שיקים ובעזרת הבנקאי בסניף.
כמו-כן, ניתן לצפות במספר הזה"ב בכל פנקס שיקים של אותו חשבון.
 

אני רוצה לבצע העברת זה"ב, מה עלי להכין?

בבואך לבצע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב, תתבקש לציין את מספר הזה"ב – IBAN של החשבון הזכאי (המוטב) ואת שמו באנגלית. העברת זה"ב תתאפשר באמצעות בנקאי בכל אחד מסניפי בנק יהב או באמצעות משלוח פקס לסניף בו מתנהל חשבונך.
 

אני רוצה לקבל כספים באמצעות העברת זה"ב, מה עלי לעשות?

אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב, עליך להפיק מספר זה"ב – IBAN של חשבונך ולהעבירו למעביר הכספים.
יש ליידע את מעביר הכספים, כי בהעברות שקלים מחו"ל חובה לציין את שני הקודים הבאים:
בנק המוטב  BYAHILI1 :(beneficiary bank)

בנק המתווך (MIZBILIT :(intermediary bank
 
כמו כן, יש ליידע את מעביר הכספים כי עליו לציין את כתובתך באנגלית .
 
 
*השירות כרוך בתשלום בהתאם לתעריפון הבנק.

** בכפוף לתיאור פעולות מותרות בחשבון.