\\ חגי תשרי תשפ"ב
+ -

 שעות פעילות בחגי תשרי לשנת תשפ"ב 


ערב ראש השנה תשפ"ב יחול ביום ב' בתאריך 6.9.2021 


שעות קבלת קהל בסניפי הבנק הן 8:30-12:00  

שעות קבלת קהל בשלוחת מלחה הן בין השעות 9:00-13:00

שעות מענה טלפוני לקהל במוקד יהב ישיר בין השעות 8:30-12:00

שלוחות: דלית אל כרמל, יקנעם, מגדל העמק, אוניברסיטת חיפה,
 
מגדל היובל,שדרות, דימונה ונתיבות
 יהיו סגורות

מרכזי הייעוץ, מרכז הייעוץ  המרחביים ומרכז הייעוץ הארצי לני"ע זרים, יהיו סגורים. 

פעילות במט"ח

ניתן לבצע עסקאות בסניף ובאינטרנט עד השעה 11:00 

עסקה שתבוצע לאחר שעה זו תועבר ליום עסקים הבא .


ראש השנה תשפ"ב  יחול בימים ג', ד' בתאריך 7.9.2021-8.9.2021 


 כל סניפי הבנק יהיו סגורים ערב יום כיפור יחול ביום ד' בתאריך 15.9.2021 

מרכזי הייעוץ המרחביים ומרכז הייעוץ הארצי, שלוחות אוניברסיטת

חיפה, דלית אל כרמל, מגדל העמק, יקנעם, וולפסון, מגדל היובל, איכילוב,

דימונה,
נתיבות ושדרות יהיו סגורים.

שעות פעילות 


 שעות קבלת קהל בסניפי הבנק הן 8:30-11:00

 שעות קבלת קהל בשלוחת מלחה הן 9:00-11:00

 שעות מענה טלפוני במוקד יהב ישיר הן  8:30-11:00

לתשומת ליבכם ערב יום כיפור אינו יום עסקים  יום כיפור יחול ביום ה'  בתאריך 16.9.2021 

כל סניפי הבנק יהיו סגורים 
סוכות 

 

ערב חג סוכות יחול ביום ב' בתאריך 20.9.2021 

ערב שמחת תורה יחול ביום ב' בתאריך 27.9.2021

שלוחות יקנעם, מגדל העמק, אוניברסיטת חיפה, מגדל היובל, שדרות,

נתיבות, דימונה, מרכזי הייעוץ המרחביים ומרכז הייעוץ הארצי יהיו סגורים

פעילות במט"ח

ניתן לבצע עסקאות בסניף ובאינטרנט עד השעה 11:00

עסקה שתבוצע לאחר שעה זו תועבר ליום עסקים הבא .

פעילות בניירות ערך 

בין התאריכים 20-21/9/21 וב- 27-28/9/21 

לא יתקיים מסחר בניירות ערך בבורסת תל אביב 

מסחר בניירות ערך זרים ללא שינוי.שעות פעילות

שעות קבלת קהל בסניפים ובמוקד יהב ישיר הן 8:30-12:00

שעות קבלת קהל בשלוחת מלחה הן 9:00-13:00

פעילות במט"ח

ניתן לבצע עסקאות בסניף ובאינטרנט עד השעה 11:00 

עסקה שתבוצע לאחר שעה זו תועבר ליום עסקים הבא .


חג סוכות יחול ביום ג' בתאריך- 21.9.2021

כל סניפי הבנק יהיו סגורים.

חג שמחת תורה יחול ביום ג' בתאריך 28.9.2021 

כל סניפי הבנק יהיו סגורים.
כל סניפי הבנק יהיו סגורים.

חול המועד סוכות

חול המועד סוכות יחול מיום ד' בתאריך- 22.9.2021 עד יום ב' בתאריך- 27.9.2021.

שלוחות אוניברסיטת חיפה, יקנעם, מגדל העמק, מגדל היובל, דימונה,

ושדרות יהיו סגורים.

פעילות במט"ח

בין  התאריכים 22.9.21-24.9.21 ניתן לבצע עסקאות בסניף ובאינטרנט עד השעה 11:00

עסקה שתבוצע לאחר שעה זו תועבר ליום עסקים הבא .

פעילות בניירות ערך 


בין התאריכים 22-23/9/21 וב- 26/9/21 

ייתקיים מסחר בניירות ערך בבורסת תל אביב : עד השעה 14:25

מסחר בנגזרים  עד השעה 14:35

המסחר בקרנות נאמנות בהתאם לפרסום השעה היעודה.

מסחר בניירות ערך זרים ללא שינוי.
שעת קבלת קהל

שעות קבלת הקהל בסניפים הן 8:30-12:00

שעות קבלת קהל בשלוחת מלחה 9:00-13:00

שעות קבלת קהל בשלוחות: קרית גת, הלל יפה ווולפסון בהתאם לסניפי האם.

 שעות מענה טלפוני במוקד יהב ישיר הן 8:30-15:00

מרכזי הייעוץ יפעלו בין השעות 9:00-14:30

שעות מענה טלפוני בני"ע זרים ביהב ישיר ובמרכז ארצי לני"ע

בימים ד'-ה' בתאריכים 23.9.2021-22.9.2021 שעות המענה הטלפוני

בשלוחת ני"ע 
זרים ביהב ישיר הן עד השעה 23:00

ובמרכז הארצי לני"ע זרים עד השעה 19:00חג שמח,
בנק יהב