חיסכון קנגרו \\ חיסכון קנגרו
+ -

חיסכון קנגרו

 
חיסכון לתקופה של חמש שנים עם נזילות גבוהה!!

אפשרות ליציאה לאחר שנה ובכל חצי שנה לאחר מכן
 
 • מסלול הפקדה - הפקדה חד פעמית

 • מגזר - שקלי (ללא הצמדה)

 • סכום מינימום להפקדה - 25,000 ש"ח

 • תקופת התוכנית - 5 שנים עם תחנות יציאה

 • תחנות יציאה - תחנת יציאה ראשונה כעבור שנה ובכל 6 חודשים לאחר מכן.


 • משיכת כספי החיסכון בתחנות היציאה שהוגדרו מותנית בהודעה מוקדמת של 35 יום מראש.

 • ריבית- ריבית קבועה וידועה מראש. הריבית משתפרת כעבור שנה וכל 6 חודשים לאחר מכן (השיפור בריבית יחול ממועד כל תחנה). הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית.

 • משיכה חלקית- לא ניתן לבצע משיכה חלקית אלא רק משיכה כוללת.

 • מיסוי- מס יגבה כחוק.

 • להצטרפות אנא פנה למוקד יהב ישיר *2616/ לבנקאי בסניף/ באמצעות אפליקציית בקשות ליהב.

 • ככל שמתמידים- מרוויחים ! 


ריביות לחסכון קנגרו
 פיקדון ל- 5 שנים עם תחנות יציאה.
 סכום הפקדה החל מ- 25,000 ₪

 
 

תקופה בשנים

ריבית

שיעור הריבית הנומינלית השנתית למשך 12 חודשים ראשונים

0.10%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 13  ולמשך 6 חודשים

0.13%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 19  ולמשך 6 חודשים

0.18%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 25  ולמשך 6 חודשים

0.23%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 31  ולמשך 6 חודשים

0.27%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 37  ולמשך 6 חודשים

0.35%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 43  ולמשך 6 חודשים

0.55%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 49  ולמשך 6 חודשים

0.80%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 55  ועד לתום תקופת החיסכון

1.00%

(*) ריבית שנתית ממוצעת לכל התקופה- 0.371%