חיסכון קנגרו \\ חיסכון קנגרו
+ -

חיסכון קנגרו

 
חיסכון אטרקטיבי שקופץ בריבית וכולל תחנות יציאה נוחות

   **מתמידים ומרוויחים** 

·        ריבית- ריבית קבועה וידועה מראש

הריבית משתפרת כעבור שנה וכל 6 חודשים לאחר מכן

(השיפור בריבית יחול ממועד כל תחנה)

הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית

·        תחנות יציאה- תחנת יציאה ראשונה כעבור שנה ובכל 6 חודשים לאחר מכן

·        מסלול הפקדה- הפקדה חד פעמית

·        מגזר- שקלי (ללא הצמדה)

·        סכום מינימום להפקדה- 25,000 ש"ח

·        תקופת התוכנית- תקופה מקסימלית של חמש שנים

·        משיכה חלקית- ניתן לבצע משיכה כוללת בלבד

     ·        מיסוי- מס יגבה כחוק


  • משיכת כספי החיסכון בתחנות היציאה שהוגדרו מותנית בהודעה מוקדמת של 35 יום מראש.

להצטרפות אנא פנה למוקד יהב ישיר *2616/ לבנקאי בסניף

 ריביות לחסכון קנגרו

 פיקדון ל- 5 שנים עם תחנות יציאה.

 סכום הפקדה החל מ- 25,000 ₪

תקופה בשנים

ריבית

שיעור הריבית הנומינלית השנתית למשך 12 החודשים הראשונים

0.15%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 13  ולמשך 6 חודשים

0.20%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 19  ולמשך 6 חודשים

0.25%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 25  ולמשך 6 חודשים

0.30%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 31  ולמשך 6 חודשים

0.35%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 37  ולמשך 6 חודשים

0.40%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 43  ולמשך 6 חודשים

0.50%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 49  ולמשך 6 חודשים

0.75%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 55  ולמשך 6 חודשים

1.00%

ריבית ממוצעת שנתית לכל התקופה

0.405%

למעבר למידע  אודות פיקדון שקלי בריבית קבועה לחץ כאן