טספא - הכפר האתיופי
+ -

מטרות הארגון: הקמת מרכז למורשת יהדות ותרבות יהודי אתיופיה, שימור ושיחזור המפעל התרבותי והחקלאי האותנטי של יהודי אתיופיה.

"טספא" - חווה חקלאית אתיופית מקיימת קהילה, הנו מיזם חקלאי, חברתי, תרבותי, המשלב מרכז מורשת ותעסוקה לקהילה האתיופית באזור בית שמש ובתחום המועצה האזורית מטה יהודה.
מטרת המיזם : להקים ולהפעיל חווה חקלאית אתיופית אותנטית, שתתן תעסוקה חקלאית ומוצרי מזון בסיסיים לחברי הקהילה האתיופית, לחזק את החיבור של בני הקהילה לאדמה ולעבודה חקלאית, לסייע בהפצת המורשת, התרבות והאומנות האתיופית ולהעלאת קרנה של הקהילה האתיופית, כתרבות ייחודית בפסיפס עדות ישראל, הכפר ישמש מוקד חוויתי וחינוכי של מורשת הקהילה האתיופית בישראל, באמצעות ביקורים והפעלה של סטודנטים, תלמידים, בני נוער ומבוגרים מהארץ ומחו"ל.

העמותה תשלב בעשייה ילדים, בני נוער ומבוגרים בני הקהילה, בהפעלת החווה החקלאית ותחבר את בני הדור הצעיר לשורשיהם ולתרבותם, העמותה תשלב מתנדבים מהקהילה ומקהילות שונות בהפעלת החווה ותכשיר בני נוער מהקהילה להנהגה ולאזרחות טובה והתנדבות בקהילה.

הכפר האתיופי שיוקם, על ידי בני העדה האתיופית מבית שמש, בשטחי מועצה אזורית מטה יהודה, יחזק את הקשר ושיתוף הפעולה בין הרשויות וממתג את האזור כחבל ארץ תיירותי, אקולוגי ותרבותי המשמר מורשת אבות.