יהב בסלולר \\ מידע ישיר מהחשבון ישירות לטלפון הנייד שלך
+ -

באפשרותך לקבל מידע על המתרחש בחשבונך באמצעות מסרון (SMS) בתחומי העו"ש, מט"ח, אשראי, השקעות ופיקדונות ישירות לטלפון הנייד האישי שלך.

השירות הוא ממוכן בנושאים שנבחרו ללא צורך בפנייה שלך לגורם כלשהו בבנק.

באמצעות השירות תוכל לקבל הודעות בזמן אמת וכך לשלוט בחשבונך ללא הגעה לסניף.

סוגי ההודעות הנשלחות:


 • הודעה על כניסת משכורת ותשלום כ.אשראי
 • הודעה 7 ימים לפני פדיון מק"מ
 • הודעה על יתרת זכות מעל 50,000 ש"ח
 • התראה לפני סיום תוקף מסגרת האשראי 30 יום מראש
 • הודעה על חריגה צפויה במסגרת האשראי של עד 500 ₪
 • הודעה על חריגה ממסגרת האשראי מעל 100 ש"ח
 • חיובים שחזרו בחשבון העו"ש
 • אישור בקשות להלוואה
 • הודעה על פיגור בהלוואה של 100 ₪ ומעלה
 • זכאות להלוואות
 • קבלת עדכונים על מבצעים ושירותים ללקוחות הבנק.

בגין השירות תגבה עמלה של 5 ש"ח לחודש.
העמלה תגבה בתחילת רבעון עבור הרבעון הקודם.
יינתן פטור מעמלה על שלושת החודשים הראשונים לאחר החיבור לשירות.

ניתן להצטרף לשירות באמצעות הסניף, באמצעו
ת מוקד יהב ישיר או
להדפי
ס  טופס ההצטרפות
, למלא אותו, ולהעבירו באמצעות אפליקציית "בקשות ליהב " .