פקדונות בריבית קבועה
+ -

עכשיו ביהב- פקדונות בריבית קבועה למגוון תקופות הפקדה ובריביות אטרקטיביות
 
13 חודשים: החל מ- 0.2% ועד 0.3% שנתי
 
18 חודשים: החל מ- 0.35% ועד 0.45% שנתי
 
שנתיים: החל מ- 0.5% ועד 0.6% שנתי
 
3 שנים: החל מ- 0.70% ועד 0.80% שנתי
 
4 שנים: החל מ- 0.90% ועד 1.00% שנתי
 
5 שנים: החל מ- 1.30% ועד 1.50% שנתי
 
 
§         כל האמור במידע זה נכון למועד פרסומו וכפוף לתנאי הבנק.
§         ריביות ייקבעו בהתאם לסכום ולתקופת הפיקדון.
§         הבנק רשאי לסגור את ההפקדות למוצר/ לשנות את הריביות במוצר בכל עת.
§         הריבית חייבת במס כחוק.