משיכות מזומן בסניפי מזרחי טפחות
+ -

לקוחות יקרים,

החל מחודש אפריל 2014 יוגבל סכום המשיכה ללקוחות הבנק בסניפי מזרחי-טפחות לסכום של 10,000 ש"ח. בנוסף, תתאפשר פעולת משיכה אחת ליום עסקים.

הפקדת שיקים תתאפשר עד לסכום של 100,000 ש"ח ליום עסקים.

בנק יהב