פיקדונות שקליים
+ -

פיקדון בריבית קבועה 


 ·        מסלול הפקדה- חד פעמית

·        מגזר- שקלי (ללא הצמדה)

·        ללא תחנות יציאה

·        ריבית- ריבית קבועה וידועה מראש

·        ריבית דריבית שנתית

·        מיסוי- מס יגבה כחוק

·        סכום מינימום להפקדה- 25,000 ש"ח 

ניתן להצטרף באמצעות ערוצים ישירים (אינטרנט ומובייל)ריביות לפיקדון בריבית קבועה :

פיקדון בריבית קבועה לשנה ומעלה (ריבית שנתית 0.1%)

פיקדון בריבית קבועה לשנה וחצי ומעלה  (ריבית שנתית 0.15%)

פיקדון בריבית קבועה לשנתיים (ריבית שנתית 0.2%)

 

לפרטים נוספים אנא פנה למוקד יהב ישיר *2616/ לבנקאי בסניף