פעולות במענה הקולי
+ -

המענה הקולי של בנק יהב מאפשר לך לקבל שירותי מידע ופעולות מכל מקום, בכל יום ובכל שעה ללא המתנה לבנקאי – 24 שעות ביממה.

ביצוע הלוואות במענה הקולי

 • הלוואות יהב ישיר – לכל מטרה
 • הלוואות רגילות לעובדי מדינה
 • הלוואות פמל"ה

בירור יתרות בנושאים

 • עו"ש
 • פיקדונות
 • חסכונות
 • תיקי ניירות ערך
 • הלוואות
 • חשבונות מט"ח

הזמנת תדפיסים

 • חסכונות
 • הלוואות

מידע קולי מפורט בנושאים

 • עו"ש – תנועות אחרונות , תנועות על פי תאריך מבוקש ל-3 חודשים אחרונים.
 • כרטיסי אשראי - חיוב קודם וחיוב קרוב
 • ני"ע – שיערוך תיק מצב הוראות, פירוט תיק ני"ע וקבלת מידע עדכני מהבורסה
 • השקעות - מועדי זכאות למשיכה וזכאות להלוואות על סמך ההשקעות
 • אשראי – יתרות בהלוואות קיימות וזכאות להלוואות רגילות
 • סניפים - מיקום, מספר הסניף ושעות פעילות

פעולות עו"ש

 • ביצוע העברות בין חשבונות הלקוח בבנק יהב (ללקוחות בעלי יותר מחשבון אחד ביהב)
 • הזמנת פנקסי שיקים
 • החלפת קוד סודי

*מתן האשראי, הביטחונות, ודמי הטיפול, כפופים להוראות הדין, לנהלי ולתנאי הבנק ולאישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.