פקדון ללא תנועה
+ -

פיקדון אשר דווח לבנק ישראל, כ"פיקדון ללא תנועה", הינו פיקדון או חיסכון העונה לאחד התנאים הבאים:-
  • נפרע לפני למעלה מחודשיים ולא נוצר קשר עם בעליו;
  • חשבון עו"ש שמזה 10 חודשים לא נוצר קשר עם בעליו;
  •   פיקדון / חיסכון / חשבון עו"ש ע"ש נפטר.


לקבלת מידע על קיום פיקדון ללא תנועה על שמך הנך מוזמן לפנות:
-          לכל אחד מסניפי הבנק בשעות הפעילות
בכל פניה יש להצטייד בת.ז.
-          למוקד יהב ישיר בטלפונים * 2616, 02-5009911 בימים א-ה בין השעות 08:30-18:00 וביום ו בין השעות 08:30 – 12:00.
למשיכת הכספים:
-          לבעלי חשבון עו"ש בבנק יהב – ניתן לפנות לסניף בו מתנהל החשבון. במידה וקיימת בחשבון הרשאה למתן הוראות באמצעות הוראה טלפונית, ניתן להתקשר למוקד יהב ישיר בטלפונים הר"מ.
-          למי שאין בבעלותו חשבון עו"ש ביהב – ניתן לפנות לכל אחד מסניפי יהב או לשלוח בדואר את הבקשה למשיכת הכספים (לחץ כאן להורדת הטופס) חתומה בחתימה מקורית בצירוף צילום ת.ז וצילום צ'ק/תדפיס חשבון העו"ש בו מצוין חשבון הבנק המבוקש לזיכוי.
כתובת למשלוח: מת"ב,  אגף בנקאות קמעונאות, בית יהב, ירמיהו 80 ירושלים 9446759.
פקס מספר : 02-5010128 
לקבלת מידע על קיום פיקדון ללא תנועה על שם מנוח שהנך יורשו, הנך מוזמן לפנות:
-          לכל אחד מסניפי הבנק בשעות הפעילות
בכל פניה על הפונה להצטייד בת.ז. ובמסמכים הבאים (מסמכים מקוריים): תעודת פטירה, צו ירושה  או צו קיום צוואה.
-          למוקד יהב ישיר בטלפונים * 2616, 02-5009911 בימים א-ה בין השעות 08:30-18:00 וביום ו בין השעות 08:30 – 12:00.
 
למשיכת הכספים:
-          על כל אחד מהיורשים לפנות לאחד מסניפי בנק יהב  בצירוף המסמכים הבאים (מסמכים מקוריים): תעודת פטירה, צו ירושה או צו קיום צוואה.
 
-          במידה וע"ש המנוח קיים חשבון עו"ש בבנק יהב, על היורשים לפנות לסניף בו מתנהל החשבון (ניתן להתקשר למוקד יהב ישיר בטלפונים הר"מ לברור קיום חשבון עו"ש ע"ש המנוח).