פקדונות
+ -

פקדונות

בנק יהב מציע לך מגוון פקדונות : שקליים ובמטבע חוץ בריבית קבועה
ומשתנה וכן פיקדון בהוראת קבע.           
הפיקדונות מציעים אפיקי השקעה שונים ברמות נזילות שונות ומאפשרים   
לכל אחד לבחור את המוצר המתאים ביותר לצרכיו.    
                       
מאפייני הפיקדונות הניתנים לבחירה:         
תקופת ההפקדה - ניתנת לבחירה בהתאם למוצר הנבחר  
סוג הריבית- קבועה או משתנה הנגזרת מריבית הפריים  
מטבע ההפקדה- בשקלים או במטבע חוץ
אופן ההפקדה- חד- פעמית או בהפקדה חודשית קבועה           פיקדונות שאינם צמודים
שם הפיקדון תקופת הפיקדון סוג הריבית תיאור הפיקדון
פר"י 1-180 ימים קבועה פיקדון שיקלי יומי בריבית קבועה,המאפשר ביצוע משיכות והפקדות בכל יום עסקים. הריבית מחושבת כריבית דריבית יומית.ניתן להקים פר"י עם הו"ק חודשית למשך תקופת הפיקדון.
ריבית קבועה 7 ימים - חמש שנים קבועה פיקדון שיקלי בריבית קבועה, ללא חידושים, המעניק ריבית דריבית שנתית.
פריים קצר 7-46 ימים מתחדש עד 92 יום משתנה פיקדון בריבית משתנה, הנגזרת מריבית הפריים. בפיקדון מתחדש - משולמת ריבית דריבית מידי חידוש.
פריים קצר מ- 7 ימים עד 184 ימים ללא חידוש משתנה פיקדון שקלי בריבית משתנה, הנגזרת מריבית הפריים. בפיקדון שאינו מתחדש - משולמת ריבית דריבית שנתית.

* סכום ההפקדה המינימלי לפר"י - 50 ש"ח.
* סכום ההפקדה המינימלי ביתר הפיקדונות - 1,000 ש"ח.
* מיסוי - מסכום הריבית ינוכה מס הכנסה במקור, על-פי הוראת החוק.
* פיקדון בריבית קבועה לתקופה של למעלה משנתיים  - ניתן לפתוח באמצעות הסניפים/מוקד יהב ישיר בלבד.


פיקדונות בהוראת קבע
שם הפיקדון תקופת הפיקדון סוג הריבית תיאור הפיקדון
חסכון גמיש הפקדות חודשיות לתקופה של 24 חודשים משתנה פיקדון שקלי בריבית משתנה, הנזגרת מריבית הפריים, בריבית דריבית חודשית. 
מאפשר הפקדות חודשיות בהוראת קבע.
ניתן לשנות את סכום הוראת הקבע מדי חודש, להפסיק ולחדש הפקדות, לבצע הפקדה מזדמנת ולבצע משיכה חלקית או מלאה בתחנה.
* סכום הפקדה מינימאלי - 200 ש"ח.
* סכום הפקדה מקסימאלי - 5,000 ש"ח.
* מיסוי - מסכום הריבית ינוכה מס הכנסה במקור, על-פי הוראת החוק.

פיקדונות במט"ח
שם הפיקדון תקופת הפיקדון סוג הריבית תיאור הפיקדון
פמ"ח החל משבוע ועד שנה נקוב בימים או בחודשים קבועה פיקדון מט"ח בריבית קבועה, ללא חידושים, ריבית דריבית שנתית.
הו"ק במט"ח 152 3-36 חודשים קבועה פיקדון מט"ח בריבית קבועה, ללא חידושים.לפרטי התוכנית לחץ על הלינק 
* סכום מינימאלי להפקדה בפמ"ח - 2,000 מכל סוג מטבע.
* ניתן להפקיד פיקדונות פמ"ח בדולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג, דולר קנדי, פרנק שווצרי ודולר אוסטרלי.
* ניתן להפקיד הוראת קבע במט"ח 152 בדולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג.
* מיסוי - מסכום הריבית ינוכה מס הכנסה במקור, על-פי הוראת החוק.