החוק לצמצום השימוש במזומן
+ -

החוק לצמצום השימוש במזומן – ההגבלות על שימוש בשיקים

 
החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב! 

ב 1.7.2019 תכנסנה לתוקף ההגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים
 
עיקרי החוק:
v      בין אנשים פרטיים אסור לתת/לקבל שיק פתוח שסכומו מעל 5,000 ₪.
v      אסור לעוסק לתת/לקבל שיק פתוח בכל סכום.
v      אסור לאדם פרטי לתת לעוסק שיק פתוח בכל סכום.
v      אין להסב שיק מבלי לציין בגב השיק את שמות המסב[1] והנסב[2], מספר תעודת הזהות של המסב וחתימות.
 
החוק קובע כי הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא יפרעו שיקים כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים:
1.      שם הנפרע אינו נקוב בשיק.
2.      שיק שמוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ₪ (למעט החריגים המופיעים בחוק).
 


[1] מסב- מי שקיבל שיק ומעביר אותו לאחר (פרטי או עוסק).
[2] נסב – מי שקיבל את השיק ממסב.