יהב בקהילה - שיעור אחר
+ -

עמותת "שיעור אחר" פועלת משנת 2002 לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות הציבור במערכת החינוך.

יהב בקהילה קידום חינוך פיננסי בשיתוף עמותת "שיעור אחר" - במסגרת זו התנדבו 110 עובדי הבנק  מכל הארץ ב-12 קורסים, שבהם השתתפו 250 ילדים.