הסבר - מסלולי עמלות
+ -

 

הנדון :עמלות- שירות המסלולים

 

הבנק הגדיר שני סוגים עיקריים של מסלולים לחיוב קבוע של עמלות בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:

מסלול בסיסי 

 מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש. מחירו של מסלול זה נקבע על ידי הבנק לסכום של 10 ₪ לחודש והוא עשוי להתעדכן מפעם לפעם, על פי החלטת הבנק ובהתאם להוראות הדין.

מסלול מורחב 

מסלול הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר במהלך תקופה של חודש. מחירו של מסלול זה נקבע על ידי הבנק לסכום של 20 ₪ לחודש, והוא עשוי להתעדכן מפעם לפעם, על פי החלטת הבנק ובהתאם להוראות הדין.

 

לשם השוואה, תוכלו למצוא בהמשך טבלה המפרטת את מחירי השירות באמצעות מסלולים מול מחירי העמלות הנגבים עבור ביצוע הפעולות כפעולות בודדות ולא במסגרת של איזה מהמסלולים הנ"ל.

על כל פעולה החורגת ממכסת הפעולות הכלולות באותו מסלול, תיגבה עמלת פעולה ע"י פקיד או עמלת  פעולה בערוץ ישיר כמפורט בתעריפון הבנק.

ניתן להצטרף לשירות המסלולים או לבטל את ההצטרפות באמצעות מתן הודעה בסניף, או באמצעות פקסימיליה או באמצעות חשבון הלקוח באתר הבנק באינטרנט וכן באמצעות פניה למוקד הטלפוני 2616 *.   כמו כן ניתן לתת, בכל עת, הוראה למעבר משיטת חיוב אחת לאחרת.

הוראת הצטרפות, הוראת שינוי או הוראת ביטול תיכנס לתוקף ב – 1 לחודש העוקב לאחר מסירתה לבנק באמצעות אחד הערוצים שצוינו לעיל.

הנכם רשאים שלא לבחור להצטרף למסלול כלשהוא, ובמקרה כזה תחויבו בתשלום עמלה על כל פעולה בודדת שתבוצע בחשבונכם, בהתאם לתעריפון הבנק.

 

להלן טבלת ההשוואה של מחירי עמלות בגין פעולות בודדות:

 

שם השירות

גובה העמלה ( בש"ח )

 

תשלום לפי מסלולים

 

 

מסלול בסיסי

    10 ₪

על כל פעולה החורגת ממכסת הפעולות המוגדרות במסלול, תיגבה עמלת פעולה ע"י פקיד או עמלת פעולה בערוץ ישיר (מפורט בהמשך הטבלה)

מסלול מורחב

    20 ₪

על כל פעולה החורגת ממכסת הפעולות המוגדרות במסלול, תיגבה עמלת פעולה ע"י פקיד או עמלת פעולה בערוץ ישיר (מפורט בהמשך הטבלה)

תשלום על כל פעולה

 

 

עמלת פעולה ע"י פקיד (ראה פרוט להלן)

 

    4 ₪

 

עמלת פעולה בערוץ ישיר (ראה פרוט להלן)

 

    1.20 ₪

 

עמלת מינימום לתשלום על כל פעולה

 

    4 ₪

אם החיוב הכולל  בגין פעולות  ע"י פקיד ופעולות בערוץ ישיר לא הגיע לכדי מחיר של פעולה ע"י פקיד (4 ₪), יחויב החשבון בעמלת מינימום במחיר של פעולה אחת ע"י פקיד (4 ₪) .

 

 

פעולות המבוצעות ע"י פקיד:                                        

·         הפקדת מזומן                                                 

·         משיכת מזומן

·         הפקדה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

·         העברה או הפקדה לחשבון אחר

·         פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)

·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שקים – עד 20 שיקים)

·         תשלום שובר

 

 

פעולות בערוץ ישיר:

·         זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

·         חיוב בכרטיס אשראי

·         הפקדת מזומן

·         משיכת מזומן במכשיר אוטומטי

·         העברה או הפקדה לחשבון אחר

·         תשלום שובר

·         שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)

·         משיכת שיק

·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)

·         חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

 

 

 

לקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר עם סניפי הבנק או בטלפון 02-5009911 .