תעודת זהות בנקאית
+ -

תעודת זהות בנקאית – דו"ח שנתי מפורט/ דוח שנתי מקוצר

 

 

תעודת הזהות הבנקאית מציגה את הפעילות הבנקאית אשר נעשתה בחשבון הלקוח במהלך השנה שחלפה.

 

דוח תעודת הזהות הבנקאית מכיל מידע אודות כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח, סך ההכנסות וההוצאות של הלקוח והפעילות השוטפת בחשבון.

מידע זה נועד לשפר את יכולת המעקב אחר הפעילות בחשבון ולהגביר את יכולת ההשוואה בין מוצרים ושירותים בנקאיים שונים.

תעודת זהות בנקאית כוללת שני דוחות: דוח מקוצר ודוח מפורט.

 

דוח שנתי מקוצר כולל יתרות בחשבון לסוף שנה, פעילות בחשבון, פקדונות וחסכונות, אשראי, מסגרות אשראי, כרטיסי אשראי, עמלות ונתוני עו"ש נוספים.

 

דוח שנתי מפורט מרחיב את הפירוט של הדוח המקוצר וכולל את הפרקים הבאים: חשבון עו"ש, פקדונות וחסכונות, אשראי, זיכויים וחיובים בחשבון, נכסים והתחייבויות אחרים, עמלות, כרטיסי חיוב שהנפיק הבנק, ומילון מונחים.

 

החל מיום ה-28/02 לקוחות בנק יהב אשר מנויים לשירות "יהב באינטרנט" יוכלו לצפות בדוח המקוצר ובדוח המפורט בעת כניסה לאתר בנתיב הבא: דף הבית ßלשונית "חשבון עו"ש" ßתעודת זהות בנקאית (בתפריט הצד)

ניתן לצפות בדוחות המוצגים עד שלוש שנים מיום הפקתם.