תעריפון הבנק
+ -

הודעה על שינויים - 1.04.2021 ו- 16.05.2021

תעריפון  ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק המלא לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 1: עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 2: מידע, הודעות והתראות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 3: אשראי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 4: ניירות ערך לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 5 : מטבע חוץ לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 6: כרטיסי חיוב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 8: עסקאות עתידיות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 9: שירותים מיוחדים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 11: הוצאות צד שלישי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח ב' - שקים מסחריים ומיוחדים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח ג' - טבלת ימי ערך לפעולות במטח לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח ד' - תשלום דמי הכרטיס לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - ישראכרט לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - Cal ודיינרס לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - אמריקן אקספרס לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון הבנק - הוראות כלליות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק המלא עסק גדול לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
שיקים מסחריים ומיוחדים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 1 : עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 2: מידע, הודעות והתראות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 3: אשראי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 4 : ניירות ערך לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 5 : מטבע חוץ לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 6 : כרטיסי אשראי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 8 : עסקאות עתידיות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
חלק 11 : הוצאות דואר ושונות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך