תעריפון הבנק
+ -

הודעה על שינויים - 13/10/2020

תעריפון ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה