יהב בקהילה
+ -

שיעור אחר

עמותת "שיעור אחר" פועלת משנת 2002 לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות הציבור במערכת החינוך.
פעילות העמותה מגשרת בין מתנדבים ממגוון תחומי עיסוק לבין תלמידים בביה"ס מאוכלוסיות מוחלשות. התלמידים זוכים להכיר דמויות לחיקוי כמו גם לתחומי עניין שעשויים לפתוח בפניהם נתיבי חיים אפשריים ואופקים חדשים.

 
יהב בקהילה 
קידום חינוך פיננסי בשיתוף עמותת "שיעור אחר" - במסגרת זו התנדבו 110 עובדי הבנק  מכל הארץ ב-12 קורסים, שבהם השתתפו 250 ילדיםחזרה